Kas nebuvo pradėta šiandien, tas niekada nebus baigta rytoj

(Johann Wolfgang Goethe)

Artimiausias seminaras

 

                       

Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje – praktiniai patarimai ir naujovių apžvalga

 

 

Seminaras Vilniuje vyks 2018 m. kovo mėn. 22 d.  nuo 10 val.   

 

Seminaro programa

1. Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ aktualūs pakeitimai.

2. Darbo jėgos samdymas iš ES ir iš trečiųjų šalių.

3. Leidimas dirbti / sprendimas dėl atitikties darbo rinkos poreikiams. Aktualūs įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai.

4. Lietuvos darbo biržai teiktini dokumentai, leidimo dirbti / sprendimo  išdavimo tvarka, aktualūs pakeitimai. Išimtys, kada neprivalu kreiptis į Lietuvos darbo biržą dėl leidimo dirbti išdavimo.

5. Užsieniečių komandiravimo į Lietuvą naujovės.

6. Mėlynoji kortelė (EU Blue card).

7. Užsieniečio pripažinimas aukštos profesinės kvalifikacijos specialistu: nauji reikalavimai, diplomų pripažinimas Lietuvoje. Vyriausybės nutarimas dėl profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai.

8. Nacionalinė D viza.

9. Leidimo laikinai gyventi išdavimo pagrindai. Migracijos valdybai / departamentui teiktini dokumentai.

10. Teismų praktika užsieniečių įdarbinimo klausimais.

11. Praktiniai patarimai darbdaviams.

Diskusija bei atsakymai į dalyvių klausimus.

Skaityti daugiau...

: