Kas nebuvo pradėta šiandien, tas niekada nebus baigta rytoj

(Johann Wolfgang Goethe)

Artimiausias seminaras

 

                       

Esminiai pakeitimai Darbo kodekse nuo 2017 m.

  

Seminaras Vilniuje vyks 2017 m. rugpjūčio mėn. 17 d.  nuo 10 val. viešbtyje Novotel Vilnius Centre (Gedimino pr. 16, Vilnius).  

 

         Seminare dalyviai bus išsamiai supažindinti su pagrindinėmis naujojo Darbo kodekso naujovėmis, akcentuojant kas keisis įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, kaip naujasis reglamentavimas įtakos darbo teisinius santykius, ką reikia numatyti darbo sutartyse. Lektorius seminaro metu aptars naujame kodekse įtvirtintus darbo santykių reglamentavimo principus, pokyčius darbo sutartyse, darbo laiko reglamentavimo pasikeitimus, darbo sutarties vykdymą, darbuotojų atleidimą, materialinės ir drausminės atsakomybės pakeitimus bei kitus kiekvienai įmonei reikšmingus pokyčius.

 

Seminaro programa

1. Svarbiausiosios naujojo darbo santykių reguliavimo naujovės.

2. Darbo sutarčių bei kitų darbdavio ir darbuotojų susitarimų būtini pakeitimai  įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui.

3. Darbo užmokesčio mokėjimo, darbo ir poilsio laiko reglamentavimo pakeitimai.

4. Materialinės ir drausminės darbuotojų atsakomybės naujovės.

5. Darbuotojų atstovai ir jų įtaka darbo organizavimui ir vidiniams įmonės aktams.

Diskusija bei atsakymai į dalyvių klausimus.

 

         Lektorius – advokatas dr. Justinas Usonis (Darbo kodeksą rengusių mokslininkų grupės narys) 
 
 

Skaityti daugiau...

: