Kas nebuvo pradėta šiandien, tas niekada nebus baigta rytoj

(Johann Wolfgang Goethe)

Artimiausias seminaras

 

                       

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo viešųjų pirkimų ginčų praktikos aktualijos ir probleminiai aspektai

 

Seminaras Vilniuje vyks 2017 m. vasario mėn. 24 d. nuo 10 val. viešbutyje „AMBERTON“ (L. Stuokos Gucevičiaus g. 1, Vilnius).

 Seminaro programa

1. Viešųjų pirkimų konkursų sąlygų turinio aiškinimas, probleminiai neaiškių pirkimo nuostatų aspektai.

2. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymas ir atitikties jiems vertinimas; kitų ūkio subjektų pasitelkimas.

3. Reikalavimų pasiūlymams siaurąja prasme nustatymas ir atitikties jiems vertinimas.

4. Viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir vykdymo probleminiai aspektai.

5. Ikiteisminė ginčų sprendimo stadija. Ginčų nagrinėjimas teisme.

6. Žalos atlyginimas.

Diskusija bei atsakymai į dalyvių klausimus.

 

Skaityti daugiau...

: