Kas nebuvo pradėta šiandien, tas niekada nebus baigta rytoj

(Johann Wolfgang Goethe)

Artimiausias seminaras

 

                       

Bendrasis ES duomenų apsaugos reglamentas grasina baudomis. Kaip apsisaugoti?

  

2018 m. gegužės 25 d. įsigalios ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, nustatysiantis baudas iki 20 mln Eur arba 4 proc. metinės apyvartos už netinkamą darbuotojų, klientų, partnerių, el. pašto adresų, interneto svetainių lankytojų ir kt. asmenų duomenų naudojimą. Ūkio subjektai turės paskirti ir apmokyti už duomenų apsaugą atsakingą duomenų apsaugos pareigūną ar deleguoti šią funkciją paslaugų teikėjui, kad būtų įgyvendinami Reglamento reikalavimai. Ruoštis tam, pats laikas – vėliau galima ir nebesuspėti.

 

Seminaras Vilniuje vyks 2017 m. rugsėjo mėn. 14 d.  nuo 10 val. viešbutyje „Novotel Vilnius Centre“ (Gedimino pr. 16, Vilnius).  

     

Seminaro programa

1. Bendrasis ES asmens duomenų apsaugos reglamentas: duomenų subjekto ir duomenų tvarkytojo perspektyvos.

2. Asmens duomenys bei jų apsaugos ir tvarkymo principai. Duomenų subjekto sutikimas.

3. Duomenų subjekto teisės. Teisė į duomenų perkėlimą. Teisė būti pamirštam.

4. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.

5. Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes.

            6. Asmens duomenų saugumas. Duomenų saugumo pažeidimas.

   7. Išankstinės konsultacijos ir poveikio duomenų apsaugai vertinimas.

   8. Duomenų apsaugos pareigūnas.

   9. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti iki 2018 m. gegužės 25 d.

Diskusija bei atsakymai į dalyvių klausimus.

                             

 
 

Skaityti daugiau...

: